Radličkový kypřič TRIO

Produkty: Radličkové kypřiče

Výrobce: Köckerling

Třířadý kypřič určený  ke zpracování strniště, seťové kultivace i k hlubšímu kypření do 35 cm. 

První zpracování strniště probíhá zpravidla velmi mělce, aby se nezahrnulo
vypadané obilí. Zároveň se naruší kapilarita pro zabránění vysychání
plochy. Dvoudílné radlice namontované na Trio přitom zpracují půdu
celoplošně, aby se sláma s půdou optimálně smísila. Pro suché oblasti
nebo velmi mělké půdy nabízí Köckerling kromě dvoudílných radlic také
šípové radlice TopMix, které mohou pracovat extrémně mělce.
Druhé hluboké zpracování až od 25 cm, zvláště pro řepku, vede k
provzdušnění půdy a dalšímu zpracování slámy, aby následná plodina
měla podmínky pro růst. K tomu jsou dvoudílné radličky odstraněny. Nyní
pracuje jen hrot TopMix s 80 cm šířky s vodícím plechem umístěným nad
ním, který se stará o optimální smísení půdy se slámou. Nivelátory s listovými
pružinami zarovnávají slupicemi odhozené hrůbky. Jsou výškově stavitelné
a absolutně odolné vůči kamenům. Výsledkem jsou nízké náklady
na opotřebení. Následný válec STS je originál z firmy Köckerling, který se
prosadil po celé Evropě. Kroužky o U-profilu se plní při práci půdou, takže
pracuje nakonec půda na půdě. To zabraňuje zajílování povrchu při silných
dešťových srážkách a vyrábí optimální opětovné zhutnění.
Praktici uznávají zvláště vysokou bezpečnost při použití válce STS za
vlhkých podmínek na jaře nebo v pozdním podzimu. Přítlakem nastavitelné
přídavné hřeblo se stalo pro mulčovací setí nepostradatelným univerzálním
nářadím. Slouží navíc pro lepší rozdělení slámy a zanechává rovné
a jemně hrudkovité secí lože pro mulčování. Provedení se zajištěním proti
kamenům díky spirálovým pružinám se stalo téměř standardní výbavou.
Pro lehké půdy a půdy bez kamenů je TRIO k dispozici také ve výbavě bez
jištění proti kamenům, ale se střižným šroubem. Souprava s jištěním proti
kamenům Köckerling se již po mnoho let používá. Protože je vodící tyč
spojena polyamidovým blokem a dvojitými spirálovými pružinami, odpadá
veškeré mazání soupravy slupic.
Köckerling však klade důraz na kvalitu také u detailů. Veškeré tříbodové
desky jsou ze speciální oceli pro zamezení tvorby podélných otvorů.

 

 

 

Obrázky Radličkový kypřič TRIO


Agrotech Hradec Králové | vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015

Při poskytování služeb nám pomáhají technické soubory cookie.