Radličkový kypřič TRIO T

Produkty: Radličkové kypřiče

Výrobce: Köckerling

Třířadý podmítač s integrovaným podvozkem

S přicházející technologií setí do mulče nebo přímého setí jsou požadavky
na zpracování strniště vyšší. Na povrchu pozemku zůstává daleko větší
množství slámy nebo mulče z meziplodin. Rozhodujícím kvalitativním
faktorem se pak stává správné promíchání a rozvrstvení posklizňových
zbytků, zvláště z pohledu vzcházení následujících zasetých plodin. V porovnání
s klasickým zpracováním pozemku radličkovým podmítačem vykazuje
třířadý podmítač Trio 400T menší půdní agregáty a optimálnější přípravu
půdy pro následné setí. Podmítač pro práci s mulčem Trio 400T přesvědčí
svými pracovními kroky. Dovede také pracovat s velkým množstvím slámy
a promísit ji. Dvojitý STS válec sestávající z jednotlivých obručí vykazuje
optimální zpětné utužení. S integrovaným podvozkem se podmítač na souvrati
jednoduše a rychle otočí bez ztráty času a bez utužení půdy.

Obrázky Radličkový kypřič TRIO T

TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
TRIO 400 T
Agrotech Hradec Králové | vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015

Při poskytování služeb nám pomáhají technické soubory cookie.